Cyfrowy urząd - cyfrowi mieszkańcy-Wydział Informatyki

Wnioskodawca: Pan Piotr Pęcherski
W ramach projektu „Cyfrowy urząd - cyfrowi mieszkańcy” Konińskiego Budżetu Obywatelskiego:

    przeprowadzono szkolenia dla pracowników urzędu:
    17 i 18 lutego całodzienne "Szkolenie z zakresu ePUAP oraz doręczania pism drogą elektroniczną" dla dwóch grup pracowników (ok. 40 osób w grupie)
    26 października całodzienne szkolenie "Elektroniczna dokumentacja w urzędzie" dla grupy 35 pracowników
    przeprowadzono szkolenia dla mieszkańców Konina z zakresu ePUAP oraz dokumentów elektronicznych w dniach 5 i 19 października 2016 r.
    wykonano 10 formularzy elektronicznych na platformę ePUAP zgodnie z umową z dnia 11 kwietnia 2016 roku, numer umowy: 15/IN/2016 - 10423:

    Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu - 1 szt.
    Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 2 szt.
    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 1 szt.
    Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego - 1 szt.
    Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego - 1 szt.
    Zryczałtowany dodatek energetyczny - 1 szt.
    Zamiana mieszkania między lokatorami - 1 szt.
    Przydział lokalu mieszkalnego - 1 szt.
    Zezwolenie na lokalizację stoiska handlu okrężnego poza targowiskiem lub ogródka gastronomicznego - 1 szt.

wdrożono Gminny Portal Podatkowy Sigid