SPORTOWY KONIN 2 - ELEKTRONICZNA TABLICA WYNIKÓW NA STADIONIE IM. MARIANA PASKA W STARYM KONINIE PRZY ULICY DMOWSKIEGO

Wnioskodawca: Pan Przemysław Dudek
Realizacja projektu polegała na zakupie i instalacji profesjonalnej elektronicznej tablicy na stadionie piłkarskim przy ul. Dmowskiego, w celu podniesienia standardu wszystkich organizowanych tam imprez, zarówno cyklicznych jak i okazjonalnych.
Tablica została oddana do użytku w dniu 11.03.2016 r.
Szacowany koszt wniosku 29.900,00 zł.
Koszt realizacji wniosku 27.552,00 zł.