Konińskie psie sprawy - bezpłatne komplety do sprzątania po psach

psie

W ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego zakupiono komplety do sprzątania po psach w ilości 120 000 szt. W skład kompletu wchodziło: torba z nadrukiem jednokolorowym, czarnym w formacie A5, rękawica foliowa LDPE oraz łopatka wykonana z kartonu 350 g w formie prostokąta w formacie A6. Komplety dostarczono do wskazanych 25 Szkół Podstawowych/Średnich/Wyższych na terenie miasta Konina zgodnie ze wskazanymi adresami przez zamawiającego po ustaleniu z kierownikiem Wydziału Oświaty. Komplety pakowane były po 400 szt. w torby foliowe, każda szkoła otrzymała 12 toreb (4800).
Kwota zaplanowana w ramach KBO: 17 400,00 zł, Wydatkowano: 17 220,00 zł