Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę ulicy Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową

Pierwotna nazwa zadania, które wygrało w głosowaniu mieszkańców brzmiała „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę ul. Przemysłowej wraz ze ścieżką rowerową do Pątnowa”.
Po wyborach KBO podjęto decyzję o zmianie nazwy i zakresu zadania, za zgodą Wnioskodawcy, na „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną droga DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową”.
Zostało przeprowadzone postepowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 27.05.2015 r. i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z ul. Brunatną.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla ul. Przemysłowej miała zaplanowany termin realizacji na koniec 2015 roku. Jednakże w związku z uzgodnieniami, nie udało się dotrzymać tego terminu. Jest to niezależne od Urzędu. Obecnie trwają uzgodnienia, w tym środowiskowe.