Licznik długu miasta

Zadanie zostało zrealizowane do końca lutego 2015 r., kiedy licznik długu miasta został zamontowany przed wejściem do głównego budynku Urzędu Miejskiego w Koninie. W trakcie realizacji projektu nie stwierdzono żadnych problemów czy opóźnień.
Wydział Budżetu comiesięcznie uaktualnia kwotę długu przypadającą na mieszkańca.