Wyposażenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Gajowej w Koninie

Z zaplanowanych przez Wnioskodawcę 100 bud powstało 97. Powodem wykonania mniejszej ilości, były koszty bud o różnych gabarytach.
Zleconym terminem wykonania był dzień 29.05.2015 r. i w tym terminie zadanie zrealizowano.
Po dostarczeniu bud przez wykonawcę pracownicy Schroniska zgłosili zastrzeżenia co do jakości niektórych egzemplarzy. Wykonawca dokonał naprawy na miejscu, a przyczyną (jak się okazało) było uszkodzenie 10 bud w transporcie. Naprawę wykonano niezwłocznie po zgłoszeniu.