Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę ulicy Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową

Pierwotna nazwa zadania, które wygrało w głosowaniu mieszkańców brzmiała „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę ul. Przemysłowej wraz ze ścieżką rowerową do Pątnowa”.
Po wyborach KBO podjęto decyzję o zmianie nazwy i zakresu zadania, za zgodą Wnioskodawcy, na „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną droga DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową”.
Zostało przeprowadzone postepowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 27.05.2015 r. i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z ul. Brunatną.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla ul. Przemysłowej miała zaplanowany termin realizacji na koniec 2015 roku. Jednakże w związku z uzgodnieniami, nie udało się dotrzymać tego terminu. Jest to niezależne od Urzędu. Obecnie trwają uzgodnienia, w tym środowiskowe.

Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej

Planowany, pierwotny termin zakończenia zadania tj. 14 listopada 2015 r. został przesunięty na 24 listopada 2015 r. Powodem przesunięcia były upały w lipcu i sierpniu br., które uniemożliwiły realizację pełnych prac budowlanych tzw. „mokrych”. Pogoda oraz terminy dostaw poszczególonych komponentów (konstrukcja dachu) spowodowały, terminy uległy kolejnemu przesunięciu. Początkowo zaplanowano, że terminem zakończenia zadania będzie 10 grudnia 2015 r., jednak i ten termin został przesunięty na początek stycznia 2016 r. Aktualnie trwają prace finalizujące inwestycję.
Oczekiwanym terminem zakończenia wszystkich prac jest okres ferii zimowych.

Czytaj więcej...

BOOKCROSSING – Szafa do wymiany książek

Lokalizacja: skwerek przed Konińskim Domem Kultury.
Projekt zakładał umiejscowienie kilku szaf, realia rynkowe (cena) pozwoliły na zamontowanie jednej szafy w zaproponowanej przez Wnioskodawcę kwocie.
Powstała szafa jest odporna na akty wandalizmu i znajduje się w zasięgu monitoringu miejskiego.
Termin realizacji: lipiec 2015 r.

Czytaj więcej...

Licznik długu miasta

Zadanie zostało zrealizowane do końca lutego 2015 r., kiedy licznik długu miasta został zamontowany przed wejściem do głównego budynku Urzędu Miejskiego w Koninie. W trakcie realizacji projektu nie stwierdzono żadnych problemów czy opóźnień.
Wydział Budżetu comiesięcznie uaktualnia kwotę długu przypadającą na mieszkańca.

Ja też mam super wakacje – organizacja czasu wakacyjnego w roku 2015 dla dzieci z rodzin ubogich

Program zadania składał się z 16 spotkań-wyjazdów (Termy w Uniejowie, wycieczka do Łodzi, do Rogowa, wycieczka do Kopalni Soli w Kłodawie, wycieczki na kąpieliska i baseny oraz wiele innych. Dzieci miały zapewnione wyżywienie i ubezpieczenie).
W akcji wzięło udział 25 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz podopieczni Rodzinnego Domu Dziecka w Koninie. Z tej formy spędzania wakacji skorzystało więcej dzieci niż zakładał projekt (przewidywał udział co najmniej 15 dzieci z rodzin ubogich w wieku od 7 do 12 lat).
Na stronie Facebook’a Stowarzyszenia „Młodzi-Aktywni” dostępne jest kilkaset zdjęć obrazujących jak wyglądały wakacje dzieci.

Czytaj więcej...