Wnioski niezrealizowane

Mini Uzdrowisko – Tężnia Solankowa na V Osiedlu

Koszt zadania z wniosku KBO: 500 000,00 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową , uzyskano pozwolenie na budowę we wrześniu 2018 r. Przesunięto realizację zadania na 2019 rok. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym złożono 1 ofertę z ceną znacznie przewyższającą zabezpieczone środki (o ponad 200 tys. zł.). Podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu zadania i dostosowanie zakresu do zabezpieczonych środków na zadaniu. Zlecono projektantowi zmiany w dokumentacji projektowej. Przygotowano zlecenie na przetarg nieograniczony. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.

Plan zadania w budżecie 2019: 479 990,00 zł.

Planowany termin wykonania: do 30 września 2019 r.