Spotkania konsultacyjne Konińskiego Budżetu Obywatelskiego

We czwartek 17 grudnia 2015 r. o godz. 17:30 w Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się pierwsze otwarte spotkanie konsultacyjne Konińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Uczestnicy spotkania szczegółowo omówili propozycję Regulaminu KBO. Mieszkańcy i członkowie lokalnych NGO przedstawili własne propozycje zmian i uzupełnień.
Drugie spotkanie miało wyznaczony termin na dzień 21 grudnia 2015 r. o godz. 11:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych. Spotkanie po 15 minutach zakończono z powodu braku uczestników.

Czytaj więcej...

Spotkanie podsumowujące edycję KBO 2015/2016

21 listopada 2015 r. o godz. 15:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się otwarte spotkanie, będące podsumowaniem tegorocznej edycji KBO.
W spotkaniu oprócz Mieszkańców, przedstawicieli lokalnych NGO, udział wziął specjalny gość, dr Ryszard Skrzypiec z Ośrodka Badania Aktywności Lokalnej, który wraz z Stowarzyszeniem Bona Fides z Katowic realizuje projekt „Skontroluj jak działa budżet obywatelski w twojej gminie” (współfinansowany przez Fundację Batorego z Funduszy EOG w ramach Programu Obywatele dla Demokracji), którego istotą jest próba wypracowania i zachęcenia ludzi do tego, aby monitorowali budżety obywatelskie.
Przedstawiciele COP, panowie Bartosz Jędrzejczak i Sławomir Kurek zaprzentowali wszystko to, co wchodziło w skład tegorocznej edycji KBO, omawiając wydarzenia, jakie zaszły do momentu przeprowadzenia głosowania we wrześniu 2015 r. Omówili także same głosowanie, jego przebieg i wyniki.
Przedstawiciele lokalnych NGO, Mieszkańcy Konina przedstawili wiele interesujących uwag i propozycji, które mają usprawnić kolejną edycję KBO.
Zainteresowanych zapraszamy do pobrania załącznika, będącego protokołem ze spotkania.

Lista obecnosci Lista obecnosci.pdf
Protokol ze spotkania podsumowujacego edycje KBO 2015 Protokol ze spotkania podsumowujacego edycje KBO 2015.pdf

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach dotyczących Konińskiego Budżetu Obywatelskiego

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz. 1515) oraz § 1 i 4 Uchwały Nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Konina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 poz. 3170) Prezydent Miasta Konina przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie na stronie internetowej Miasta Konina oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie projekt uchwały Rady Miasta Konina w sprawie realizacji "Konińskiego Budżetu Obywatelskiego" na lata 2017-2019 wraz z załącznikami.

Terminy konsultacji:
-rozpoczęcie otwartych konsultacji dla mieszkańców Konina w dniu 14 grudnia 2015 roku
-zakończenie otwartych konsultacji dla mieszkańców Konina w dniu 5 stycznia 2016 roku

Uwagi do projektu uchwały można przesyłać na formularzu uwag, będącym załącznikiem pt "Formularz uwag", który znajduje się poniżej, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą na adres: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, z dopiskiem na kopercie "Konsultacje KBO" lub pozostawić w Biurze Obsługi Interesanta z dopiskiem na kopercie "Konsultacje KBO". W przypadku przesłania uwag drogą pocztową o ważności uwag decyduje data wpływu korespondencji, a nie stempla pocztowego.

Otwarte spotkanie konsultacyjne zaplanowano na dni:
-17 grudnia 2015 roku, godzina 17:30 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1 i 3, 62-500 Konin
-21 grudnia 2015 roku, godzina 11:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1 i 3, 62-500 Konin

Konsultacje mają charakter opiniodawczy i ich wyniki nie są wiążące dla organów miasta.
2015.12.11 Formularz uwag 2015.12.11_Formularz uwag.doc
2015.12.11 Regulamin KBO 2015.12.11_Regulamin KBO.doc
2015.12.11 uchwala RMK 2015.12.11_uchwala RMK.doc
2015.12.11 Zalacznik nr 1 2015.12.11_Zalacznik nr 1.doc
2015.12.11 Zalacznik nr 2 2015.12.11_Zalacznik nr 2.doc
2015.12.11 Zalacznik nr 3 2015.12.11_Zalacznik nr 3.doc
2015.12.11 Zalacznik nr 4 2015.12.11_Zalacznik nr 4.doc
Zarzadzenie Nr 160 Zarzadzenie Nr 160.pdf

Spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję KBO

Serdecznie zapraszamy w dniu 21 listopada 2015 r. (sobota) o gdzinie 15:00 na spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. Miejsce spotkania: Centrum Organizacji Pozarządowych ul. 3 Maja 1-3

Komunikat

Przedstawiamy informację, dotyczącą wniosków wybranych przez Mieszkańców w głosowaniu w dniu 13 września 2015 r. oraz wniosków niewybranych, które Prezydent Miasta Konina, działając w zgodzie z Regulaminem KBO, przedłoży Radzie Miasta Konina.

Plik do porania