Zatwierdzone wnioski

19 czerwca na posiedzeniu Zespołu Koordynująco- Monitorującego KBO zatwierdzono wykaz wniosków , które znajdą się na karcie do głosowania. Do Urzędu Miejskiego w Koninie w okresie od 01.03-31.03.2017r w ramach KBO 2018 wpłynęło 129 wniosków. Po dokonaniu przez Wydziały Urzędu merytorycznej oceny - 22 wnioski otrzymały negatywną ocenę, 68 wniosków będzie poddane pod głosowanie w ramach zadań małych, a 35 wniosków w ramach zadań dużych. 4 wnioski zostały wycofane na prośbę wnioskodawcy.

Informacja dla mieszkańców Konina dotycząca KBO 2018

Głosujemy przez Internet od 01 do 10 września 2017 roku (do momentu zamknięcia punktów wyborczych, czyli do godziny 18:00).
W głosowaniu przez Internet mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Konina (nie ma obowiązku meldunkowego). Definicja mieszkańca Konina zawarta jest w Regulaminie Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, Rozdział I § 1 punkt 2b: „Mieszkańcach- rozumie się przez to osoby przebywające w Koninie w związku z wykonywaniem pracy, edukacją lub zamieszkaniem”.

Czytaj więcej...

KBO 2017 - realizacje

Zapraszamy do obserwacji na stronie KBO zakładki Realizacje, gdzie znajdziecie wszystkie zrealizowane pomysły mieszkańców Konina. Stopniowo będą aktualizowane wnioski z ubiegłego roku. 

Obserwujcie nas na Facebook'u

Przypominamy, że wszystkie aktualności dotyczące Konińskiego Budżetu Obywatelskiego znajdują się również na stronie https://www.facebook.com/koninskibudzetobywatelski/. Znajdziecie tam informacje na temat poprzednich edycji KBO jak i najnowsze dane. Już niedługo będziemy prezentować pomysły zgłoszone przez mieszkańców do KBO 2018. Teraz przechodzą one weryfikację. 

Tyrolka dla dzieci

W Parku Ojców przy ul. Harcerskiej stoi już tyrolka dla dzieci.Natomiast na ulicy Dworcowej można podziwiać dywan z tulipanów.  Inwestycje zrealizowane są w ramach KBO 2017.W tym roku mieszkańcy zgłosili w sumie 129 wniosków : 86 małych ( w tym 1 wycofany) oraz 43 duże. Trwa ich weryfikacja.