Ostateczne liczby - KBO 2018

Zespół Koordynująco-Monitorujący KBO 2018 rozpatrzył odwołanie od negatywnej oceny wniosku. Stan aktualny: wnioski dopuszczone do głosowania 
Wnioski małe - 69 
Wnioski duże - 35 
Negatywne - 21 
Wycofane - 4 
Wnioski zostaną umieszczone na stronie KBO- Zakładka Głosowanie- Projekty małe -Projekty duże.

Zatwierdzone wnioski

19 czerwca na posiedzeniu Zespołu Koordynująco- Monitorującego KBO zatwierdzono wykaz wniosków , które znajdą się na karcie do głosowania. Do Urzędu Miejskiego w Koninie w okresie od 01.03-31.03.2017r w ramach KBO 2018 wpłynęło 129 wniosków. Po dokonaniu przez Wydziały Urzędu merytorycznej oceny - 22 wnioski otrzymały negatywną ocenę, 68 wniosków będzie poddane pod głosowanie w ramach zadań małych, a 35 wniosków w ramach zadań dużych. 4 wnioski zostały wycofane na prośbę wnioskodawcy.

Informacja dla mieszkańców Konina dotycząca KBO 2018

Głosujemy przez Internet od 01 do 10 września 2017 roku (do momentu zamknięcia punktów wyborczych, czyli do godziny 18:00).
W głosowaniu przez Internet mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Konina (nie ma obowiązku meldunkowego). Definicja mieszkańca Konina zawarta jest w Regulaminie Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, Rozdział I § 1 punkt 2b: „Mieszkańcach- rozumie się przez to osoby przebywające w Koninie w związku z wykonywaniem pracy, edukacją lub zamieszkaniem”.

Czytaj więcej...

KBO 2017 - realizacje

Zapraszamy do obserwacji na stronie KBO zakładki Realizacje, gdzie znajdziecie wszystkie zrealizowane pomysły mieszkańców Konina. Stopniowo będą aktualizowane wnioski z ubiegłego roku. 

Obserwujcie nas na Facebook'u

Przypominamy, że wszystkie aktualności dotyczące Konińskiego Budżetu Obywatelskiego znajdują się również na stronie https://www.facebook.com/koninskibudzetobywatelski/. Znajdziecie tam informacje na temat poprzednich edycji KBO jak i najnowsze dane. Już niedługo będziemy prezentować pomysły zgłoszone przez mieszkańców do KBO 2018. Teraz przechodzą one weryfikację.