Konińska Wylęgarnia Pomysłów

Do promocji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego służy również strona http://pomysl.konin.pl/. Można tutaj umieścić swój wniosek, promować go jak i zachęcać do głosowania. 

Punkt konsultacyjny w ramach KBO

Pierwszy w Wielkopolsce, czwarty w kraju Punkt Konsultacyjny Medycznej Marihuany otwarty został oficjalnie w sobotę (1 lipca). Jest realizacją jednego z projektów Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. W skromnej uroczystości uczestniczył prezydent Konina Józef Nowicki.
Punkt Konsultacyjny Medycznej Marihuany dla pacjentów wymagających leczenia tą substancją lub jej pochodnymi jest zwieńczeniem starań by w naszym mieście powstało miejsce dostępne chorym, którzy do tej pory spotykali się w prywatnych domach lub innych miejscach. Gabinet, w którym pracuje lekarz Cezary Borowski, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz Małgorzata Wagner, farmaceutka i członek Obywatelskiego Komitetu Koalicji Medycznej Marihuany, czynny jest przy ul. 11 Listopada 26. Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie i prowadzi ją we wtorki i środy od 18.00 do 20.00 koordynatorka.

Czytaj więcej...

Wszystkie wnioski na stronie

W zakładce Głosowanie znajdziecie wszystkie tegoroczne wnioski podzielone na małe i duże.  Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Ostateczne liczby - KBO 2018

Zespół Koordynująco-Monitorujący KBO 2018 rozpatrzył odwołanie od negatywnej oceny wniosku. Stan aktualny: wnioski dopuszczone do głosowania 
Wnioski małe - 69 
Wnioski duże - 35 
Negatywne - 21 
Wycofane - 4 
Wnioski zostaną umieszczone na stronie KBO- Zakładka Głosowanie- Projekty małe -Projekty duże.

Zatwierdzone wnioski

19 czerwca na posiedzeniu Zespołu Koordynująco- Monitorującego KBO zatwierdzono wykaz wniosków , które znajdą się na karcie do głosowania. Do Urzędu Miejskiego w Koninie w okresie od 01.03-31.03.2017r w ramach KBO 2018 wpłynęło 129 wniosków. Po dokonaniu przez Wydziały Urzędu merytorycznej oceny - 22 wnioski otrzymały negatywną ocenę, 68 wniosków będzie poddane pod głosowanie w ramach zadań małych, a 35 wniosków w ramach zadań dużych. 4 wnioski zostały wycofane na prośbę wnioskodawcy.