Punkt konsultacyjny w ramach KBO

Pierwszy w Wielkopolsce, czwarty w kraju Punkt Konsultacyjny Medycznej Marihuany otwarty został oficjalnie w sobotę (1 lipca). Jest realizacją jednego z projektów Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. W skromnej uroczystości uczestniczył prezydent Konina Józef Nowicki.
Punkt Konsultacyjny Medycznej Marihuany dla pacjentów wymagających leczenia tą substancją lub jej pochodnymi jest zwieńczeniem starań by w naszym mieście powstało miejsce dostępne chorym, którzy do tej pory spotykali się w prywatnych domach lub innych miejscach. Gabinet, w którym pracuje lekarz Cezary Borowski, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz Małgorzata Wagner, farmaceutka i członek Obywatelskiego Komitetu Koalicji Medycznej Marihuany, czynny jest przy ul. 11 Listopada 26. Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie i prowadzi ją we wtorki i środy od 18.00 do 20.00 koordynatorka.

Czytaj więcej...

Wszystkie wnioski na stronie

W zakładce Głosowanie znajdziecie wszystkie tegoroczne wnioski podzielone na małe i duże.  Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Ostateczne liczby - KBO 2018

Zespół Koordynująco-Monitorujący KBO 2018 rozpatrzył odwołanie od negatywnej oceny wniosku. Stan aktualny: wnioski dopuszczone do głosowania 
Wnioski małe - 69 
Wnioski duże - 35 
Negatywne - 21 
Wycofane - 4 
Wnioski zostaną umieszczone na stronie KBO- Zakładka Głosowanie- Projekty małe -Projekty duże.

Zatwierdzone wnioski

19 czerwca na posiedzeniu Zespołu Koordynująco- Monitorującego KBO zatwierdzono wykaz wniosków , które znajdą się na karcie do głosowania. Do Urzędu Miejskiego w Koninie w okresie od 01.03-31.03.2017r w ramach KBO 2018 wpłynęło 129 wniosków. Po dokonaniu przez Wydziały Urzędu merytorycznej oceny - 22 wnioski otrzymały negatywną ocenę, 68 wniosków będzie poddane pod głosowanie w ramach zadań małych, a 35 wniosków w ramach zadań dużych. 4 wnioski zostały wycofane na prośbę wnioskodawcy.

Informacja dla mieszkańców Konina dotycząca KBO 2018

Głosujemy przez Internet od 01 do 10 września 2017 roku (do momentu zamknięcia punktów wyborczych, czyli do godziny 18:00).
W głosowaniu przez Internet mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Konina (nie ma obowiązku meldunkowego). Definicja mieszkańca Konina zawarta jest w Regulaminie Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, Rozdział I § 1 punkt 2b: „Mieszkańcach- rozumie się przez to osoby przebywające w Koninie w związku z wykonywaniem pracy, edukacją lub zamieszkaniem”.

Czytaj więcej...