Obwieszczenie

Komisji Wyborczej „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na 2015 rok z dnia 5 września 2014 roku.
Na podstawie Zarządzenia Nr 81/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie Komisji Wyborczej „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na 2015 rok Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości składy komisji w Lokalnych Punktach Wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania nad wnioskami mieszkańców do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego

Czytaj więcej...

Koniński Hyde Park!

Zapraszamy mieszkańców Konina na Hyde Park poświęcony projektom w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego! W najbliższą sobotę tj 6 września 2014 roku w Parku Miejskim im. Chopina, między godziną 15:00 a 19:00 będzie można porozmawiać z autorami projektów, na które będziemy głosować w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Czytaj więcej...

"Los za głos"

Wszyscy mieszkańcy Konina, którzy pójdą do urn wyborczych 14 września 2014 r. by zagłosować na wybrane projekty w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, będą mogli wziąć udział w loterii „Los za głos”.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie głosowania do KBO

Na podstawie Zarządzenia Nr 81/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie Komisji Wyborczej „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na 2015 rok (ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 83/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r.) Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości, że uprawnieni do głosowania są obywatele RP, którzy ukończyli 16 rok życia i zamieszkują na terenie Konina.


Zmiana kręgu osób uprawnionych do głosowania wynika z interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich w przedmiocie zgodności z prawem § 10 ust. 1 Regulaminu Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 769 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2015-2019. Paragraf 10 ust. 1 regulaminu stanowi, że „uprawnienie do głosowania są wszyscy obywatele RP zameldowani na terenie miasta Konina, mający ukończony 16 rok życia”, co jest niezgodne z obowiązującym prawem.

Przewodnicząca Komisji
Aldona Rychlińska

Zaproszenie na spotkanie

Urząd Miejski w Koninie wraz z Młodzieżową Rada Miasta Konina zapraszają w dniu 26.06.2014 r. od godz. 15:00 do 17:00 na spotkanie, w Centrum Organizacji Pozarządowych ul. 3 Maja 1-3, dotyczące pisania oraz konsultacji wniosków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele wydziałów merytorycznych UM (w tym przedstawiciel Skarbnika Miasta). Przypominamy jednocześnie, że termin składania wniosków upływa w dniu 30.06.2014r.