Koniński bookcrossing w centrum miasta

W Koninie oddano do użytku pierwszy bookcrossing. To jeden z pomysłów KBO 2015. Od czwartku każdy, kto zatrzyma się przy zawsze otwartej żółto-czarnej szafie z herbem Konina i logo KBO, będzie mógł wyjąć z niej książę, przysiąść na ławce czy położyć się na trawie i poczytać. Więcej o projekcie http://www.konin.pl/index.php/jeden-news-new/items/koninski-bookcrossing.html

Wnioski już dostępne

W zakładce Wnioski zamieszczone już są wszystkie zeskanowane pomysły, z podziałem na małe i duże. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. 

Pierwsze informacje dotyczące wniosków Mieszkańców

W II edycji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 mieszkańcy złożyli 124 wnioski. 63 propozycje mieszkańców na kwotę 22.481.849,00 PLN wpisano do zadań dużych,  59 na kwotę 1.239.723,17 PLN do zadań małych.
Zastrzegamy, że podane powyżej kwoty są sumą propozycji mieszkańców, mogą więc ulec zmianie w wyniku weryfikacji przeprowadzonej przez poszczególne wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego. Jednocześnie informujemy, że nie we wszystkich wnioskach złożonych przez mieszkańców były podane koszty realizacji zadań, w związku z tym zarówno ilość wniosków małych jak i dużych oraz kwoty ulegną zmianie po oszacowaniu w wydziałach merytorycznych UM.

124 wnioski !

Miło nam poinformować, że do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego wpłynęły 124 wnioski ! Więcej szczegółów podamy już wkrótce, a wśród nich informacje dotyczące samych wniosków. Postaramy się, aby przed końcem tygodnia udostępnić nie tylko wykaz wniosków (tytuł z opisem) ale także ich skany (bez danych autorów).  

Aktualności I spotkanie Zespołu Koordynująco - Monitorującego

W spotkaniu uczestniczyło 7 z 9 członków Zespołu (patrz załącznik nr 1). Podczas I spotkania dokonano wyboru sekretarza Zespołu, którym został pan Sławomir Kurek (COP).
Zespół zreferował wnioski do KBO i podjął decyzję o skierowaniu ich do właściwych merytorycznie Wydziałów UM (patrz załącznik nr 2). Zespół ustalił, że nastepne spotkanie odbędzie się w dniu 25.05.2015 r. o godz. 15:00 w COP.

Czytaj więcej...