Szanowni Państwo!

Na stronie www.kbo.konin.pl zamieszczony jest wykaz wniosków które przeszły pozytywną weryfikację i znajdować się będą na karcie do głosowania z podziałem na tzw. wnioski małe (wartość do 99 999,99 zł) oraz wnioski duże (wartość wniosku od 100.000,00 zł do 1 000 000,00 zł.
Głosowanie internetowe potrwa od 1 do 8 września 2019 roku do godziny 18:00, kiedy to zostaną zamknięte Lokalne Punkty Wyborcze, a 8 września będzie można oddać swój głos w Lokalnych Punktach Wyborczych w godzinach 9:00 – 18:00
Instrukcję głosowania i bezpośredni przycisk do oddania głosu znajdziecie Państwo na stronie www.konin.pl oraz www.kbo.konin.pl
Można głosować na 3 wnioski duże i 3 wnioski małe, co zostanie wyraźnie zaznaczone na Karcie do głosowania.
Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy miasta Konina bez względu na wiek czy zameldowanie.
Przypominamy mieszkańcom, którzy nie są zameldowani na pobyt stały lub czasowy w Koninie i nie dopisali się do rejestru wyborców w wyznaczonym terminie tj. do 22.08.2019 w celu zagłosowania w ramach KBO muszą udać się do niżej wymienionych LPW.


Jednocześnie informujemy, że w celu oddania głosu mieszkańcy muszą:
- okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz nr PESEL,
- w przypadku mieszkańców do 18 roku, którzy posiadają zameldowanie na pobyt stały w Koninie mogą to być: legitymacja szkolna, dowód osobisty lub paszport,
- w przypadku mieszkańców do 18 roku, którzy nie posiadają zameldowania na pobyt stały w Koninie mogą to być: legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport oraz nr PESEL.
Przed wydaniem karty do głosowania komisja sprawdza tożsamość wyborcy na podstawie dokumentu ze zdjęciem i wprowadza PESEL do bazy danych.
W tym roku przygotowano 5 lokali wyborczych w których głosujemy 8 września 2019 roku od godziny 9:00 do 18:00.

Wykaz Lokalnych Punktów Wyborczych:
Nr 1 Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie ul. 3 Maja 1 i 3,
Nr 2 Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie ul. Dworcowa 13,
Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 9 w Koninie ul. Fikusowa 8,
Nr 4 Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie ul. Łężyńska 9,
Nr 5 Przedszkole Nr 31 „Pod Tęczą” w Koninie ul. Różyckiego 3.