Wybieramy 3 wnioski małe i 3 duże

Startujemy od 1 września ‼✔‼ Możemy głosować elektronicznie od 1 do 8 września, a w lokalach wyborczych 8 września.